Wat is de naam van een foto?

Fotograaf Zeeland

In het algemeen moet het gebruik van de naam van een persoon op een foto worden goedgekeurd door de afgebeelde persoon, indien publicatie van de foto wordt nagestreefd.

Zonder een context of een concurrerend gebruik, afgezien van privé-amusement voor volwassenen, staat de Californische wet iedere persoon, ieder bedrijf, organisatie of andere entiteit toe om een (gratis) copyright-release te verkrijgen voor iedere foto die zij maken, wat betekent dat iedereen de foto kan verspreiden, afdrukken, plaatsen of verkopen met een release. De foto kan zelfs auteursrechtelijk beschermd worden zonder dat de vrijgave is verkregen.

Het statuut staat ook toe dat u het gebruik van uw foto’s voor elk wettig doel vrijgeeft. Hoewel het u vrij staat uw foto’s te gebruiken om het leven van specifieke personen te herdenken, bijvoorbeeld in een “For the Troops”-boek, kunnen ze in elke context worden gebruikt, zolang het gebruik geschiedt voor of in verband met een activiteit die door de staats- of federale wetgeving is voorgeschreven. Deze mogelijkheid om die foto voor om het even welk doel te gebruiken, ook voor porno, is wat bekend staat als “patent trolling”.

Wat zijn octrooien?

Octrooien zijn een soort auteursrecht, niet zoals een handhavingsmechanisme, maar een voorrecht voor octrooien. Dit betekent dat wat je leert over producten en andere natuurlijke fenomenen, zelfs als het onjuist of nep is, wordt beschouwd als je echte eigendomsrechten als individu. In feite staat op de videospelconsole waarvoor u een beschrijving schrijft niet expliciet dat u enige vorm van auteursrecht- of handelsmerkinbreuk kunt claimen – er staat dat u “een octrooi kunt aanvragen; [maar dit] is een licentie.”

Dus stel dat Walt Disney de rechten heeft gekocht om ons het ware verhaal van Mickey Mouse te vertellen, maar hij heeft de spelconsole niet gekocht? Hij kan ons nog steeds vertellen dat Mickey bestaat, details, enz. maar hij kan geen aanklacht indienen of zelfs maar het artwork kopiëren dat Mickey creëert – alles is opnieuw gecodeerd en van een nieuw jasje voorzien.

Deze discussie over wat gebruik is, is al eerder gevoerd. Het behoeft geen betoog dat ik het niet eens ben met degenen die proberen te beweren dat op foto’s gebaseerde foto’s van naakte of halfnaakte mensen voor pornografie zijn. Degenen die dit compromis willen voorstellen zijn meestal mensen die duidelijk heel serieus en oprecht overkomen, maar die ervoor kiezen om de definitie van pornografie te omzeilen. Deze wet gaat wel degelijk in op de kern van wat pornografie is. Hoewel de wet seks met of rond kinderen niet beschermt, is dit een glibberig hellend vlak voor het argument van het hellend vlak dat wordt gesteund door degenen die kibbelen en mopperen over de vraag of bepaalde foto’s van echte kinderen porno zijn.

Wat is dit allemaal voor een warboel?

De wet verbiedt het gebruik van op een “niet-commerciële” manier zonder geldige reden en is bedoeld om de gevestigde eigenaars van auteursrechten te beschermen en om ouders in staat te stellen te doen wat zij denken dat het beste is voor hun kinderen. De wet creëert echter een eindeloze grijze zone van ontdekking waar de overheid niet is toegerust om het soort geïnteresseerde 3-D printing en andere, grootschalige, computergebaseerde technologieën naar behoren te beoordelen.

Het resultaat is dat iedereen die belang heeft bij het gebruik van een foto die eerlijk is verkregen voor een niet-commercieel doel zonder toestemming en/of licentie kan aanvechten of de foto die van een persoon of gelijkenis kan zijn al dan niet kan worden geoctrooieerd en of de persoon die op de foto staat al dan niet in kennis moet worden gesteld.

Stel bijvoorbeeld dat een fotograaf een portret van een auto wil maken voor zijn website. De fotograaf kan contact opnemen met de geportretteerde, die kan verzoeken dat de fotograaf zijn beeltenis nergens voor gebruikt. Voor de meeste makers geldt echter dat, ongeacht hoe de fotograaf het verhaal wil vertellen, er geen wettelijke verplichting is om toestemming te geven.

Vermaningen en richtlijnen

Voor degenen die dan worden uitgegeven, zijn er twee richtlijnen. Eén, het gebruik van een auto is beperkt tot fotoshoots. Alles wat meer is dan dat is niet goedgekeurd en kan leiden tot vervolging. Ten tweede moeten fotografen, alvorens een foto te gebruiken, contact opnemen met de persoon die op de foto staat, hem inlichten over het gebruik, hem een snelle en formele brief geven en een ontvangstbewijs van de fotograaf terugzenden. Als de geportretteerde niet instemt met het gebruik van zijn evenbeeld, moet de fotograaf een maand wachten. Als de geportretteerde zegt dat hij niet kan instemmen, moet de fotograaf praktische alternatieven overwegen. Fotograferen voor elk ander gebruik is een nieuwe zaak.

Houd er rekening mee dat na een maand de speciale regels beginnen. De fotograaf moet de geportretteerde ten eerste een naam geven en ten tweede een bewijs dat de fotograaf de ondertekende afstandsverklaring heeft opgestuurd en notarieel heeft bekrachtigd. Voor de fotograaf is dit een rode vlag. Het valt mij op dat een fotograaf, hoe onschuldig of optimistisch ook, per ongeluk de “schuld aan het slachtoffer” kan geven wanneer hij besluit een foto te gebruiken.

Ik heb een aantal van mijn eigen verhalen over fotografie-gerelateerde huwelijksdiefstal gedeeld met bloggers met wie ik via een informele chat-formule heb gecommuniceerd.

Leave a Reply

Your email address will not be published.